Gimetzco's DAMAGED GOODS

Gimetzco's etsy Gimetzco@teepublic Gimetzco@neato gimetzco@redbubble
Gimetzco's DAMAGED GOODS
  • I designed this image for Chirply & Dodocase & their Ipad contest. Click the picture to vote for this to be printed! thanks!
  • I designed this image for Chirply & Dodocase & their Ipad contest. Click the picture to vote for this to be printed! thanks!

    Aug 5, 2011

    12 notes
    1. gimetzco posted this